Ervaring

Duurzame energie; wind, zon
Realisatie en ontwikkeling van windparken op land. Aanbesteding van grootschalige zonne-energie projecten op daken, velden en op water. Onderzoek naar technische en financiƫle haalbaarheid. Onderhandelingen met grondeigenaren, contacten met overheden. Werken aan draagvlak bij omwonenden en overheden, burgerparticipatie. Overname besprekingen en due dilligence. Voorbereiding van aanbestedingen. Goede kennis van netaansluitingen voor wind en zon.

Energie distributie en transport
Interim projectmanagement voor het aanleggen/ wijzigen van grootverbruik aansluitingen laagspanning/ middenspanning en grootverbruik aansluitingen gas. Projectmanagement, omgevingsmanagement en aansturing van werkvoorbereiding en uitvoering.

Openbaar bestuur
Lid van de gemeenteraad van Bloemendaal voor GroenLinks. Portefeuille, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Als lid van de gemeenteraad werk ik aan herkenbaar en nuchter openbaar bestuur. Met daarin voor mij de focus op duurzaamheid en aandacht voor natuur.

Bio based economy
Toepassing van natuurvezel versterkte composieten (hennep/ vlas) in samenwerking met NPSP composieten uit Haarlem. Verkenning productieautomatisering/ robotisering van composiet verwerking; picking; draping, snijden en afwerken. Gesproken op symposia over bio composiet toepassingen in de auto industrie. Subsidieaanvragen ingediend voor onderzoeksprojecten naar de toepassing van natuurvezel versterkte composieten in de automotive industrie. Artikel geschreven voor het blad Kunststof en Rubber over de JEC Composieten beurs in Parijs.

Management
Afdelingshoofd over afdelingen Planning & Control en Technische Administratie bij de infrastructuur divisie van Eneco. Verantwoordelijk voor operationele leiding aan 50-70 (in) directe medewerkers (lbo/ mbo niveau) verspreid over twee kantoren in Delft en Rotterdam. Harmonisatie van rapportagelijnen en werkprocessen na samenvoeging van 3 drie vestigingen en meerdere afdelingen. Ziekteverzuim onder controle gekregen en gereduceerd. Beoordelingsmethodiek aangescherpt en genormaliseerd. Afvloeiing van medewerkers begeleid.